OBVESTILO O VAROVANJU PODATKOV

 1. Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

Obvestilo o varovanju zasebnosti/piškotkih spletnega mesta opisuje, SHOPPING NETWORK OOD, VIA GEORGI SAVA RAKOVSKI 145, 1000 SOFIA, BOLGARIA (v nadaljnjem besedilu: Družba) uporablja osebne podatke, zbrane ali prejete od kupcev ter obiskovalcev spletne strani. Opisuje, kako zbiramo ali prejemamo vaše osebne podatke, vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, kako uporabljamo, delimo in zaščitimo te podatke, kako dolgo bomo te podatke hranili, vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov in kako nas lahko kontaktirate o naših postopkih varovanja zasebnosti.

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Družba kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna družba SHOPPING NETWORK OOD, VIA GEORGI SAVA RAKOVSKI 145, 1000 SOFIA, BOLGARIA ter pooblaščeni partnerji oz. poslovne enote. 

Družba pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše artikle (prodaja) pri nas ali naših pooblaščenih partnerjih. Pridobivamo pa jih tudi preko spletne strani, na raznih dogodkih ter s prijavo na prejemanje novic. Obdelava temelji na osebni privolitvi uporabnika spletnega mesta Slimis. Šteje se, da uporabnik, ko vnese svoje podatke v spletni obrazec z namenom registracije in/ali nakupa storitev, ki jih na spletnem mestu ponuja podjetje SHOPPING NETWORK OOD, s tem podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene, ki jih je izbral in potrdil na spletnem obrazcu.

Družba osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

Družba zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

 1. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

V okviru opravljanja svoje dejavnosti zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, datum rojstva, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), višino in težo. Spletni piškotki. Uporabljamo piškotke ali podobne tehnologije, ki zbirajo določene podatke o uporabi spletnega mesta, ko dostopate do njega ter si ga ogledujete in uporabljate. Piškotek je podatkovna datoteka, ki je nameščena na računalniku ali mobilni napravi, kadar jo uporabljate za obisk spletnih mest. Tretjim osebam ne omogočamo, da shranjujejo piškotke v vašo napravo. Dokler se ne prijavite na naše storitve, so vaši podatki anonimni in z vami ne moremo povezati nobenih podanih informacij. V spodnji tabeli je pregled piškotkov, ki jih uporabljamo, in zakaj jih uporabljamo.

 1. Kako obdelujemo osebne podatke, ki jih zberemo

Osebne podatke obdelujemo samo v obsegu, ki je potreben za:

 1. izvedbo vaše pogodbe z nami ali za izvedbo korakov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe z nami;
 2. izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti;
 3. namene naših legitimnih interesov, vključno z delovanjem, vrednotenjem in izboljševanjem naših storitev; preprečevanje ter zaščito nas in drugih pred goljufijami, nepooblaščenimi transakcijami, terjatvami in drugimi obveznostmi; in zagotavljanje skladnosti s politikami podjetij in industrijskimi standardi.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke. Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki podjetju omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za:

 • Prejemanje splošnih novic: prejemali boste novosti, ugodnosti, ponudbe, revije, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah.
 • Prejemanje prilagojenih ponudb: prejemali boste prilagojeno ponudbo naših produktov in storitev ter ostale novosti, ugodnosti, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah.

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo Družba takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).

Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

SHOPPING NETWORK OOD lahko podatke posameznikov, če so ti podali privolitev za namene, opredeljene v privolitvi, posreduje tudi drugim pooblaščenim partnerjem in pogodbenim obdelovalcem.

 1. Preklic privolitve posameznika

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Družba njegovih podatkov za te namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje SHOPPING NETWORK OOD. ali pooblaščenemu partnerju prek spleta na info@shop-nutrition.com ali v pisni obliki na naslov SHOPPING NETWORK OOD. ali pooblaščenemu partnerju. SHOPPING NETWORK OOD in pooblaščeni partnerji bodo drug drugega obvestili o preklicu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 1. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in pooblaščeni partnerji, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami. SHOPPING NETWORK OOD na poziv oziroma zahtevo tretjih oseb osebne podatke (samo tiste osebne podatke, ki jih posamezen državni ali od države z zakonom pooblaščen organ v vsakem posameznem primeru zahteva) posreduje tudi naslednjim organom, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Uradu za preprečevanje pranja denarja, Centrom za socialno delo, Komisiji za preprečevanje korupcije, izvršiteljem, ki jih je imenovalo pristojno sodišče, policiji ipd.).

 1. Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

 1. Pravice strank

SHOPPING NETWORK OOD zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

 • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
 • pravice do popravka, da SHOPPING NETWORK OOD brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravice do izbrisa, da SHOPPING NETWORK OOD brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
  1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
  2. posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
  3. posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
  4. osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
  5. če tako določa zakon.
  6. pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
  7. posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki SHOPPING NETWORK OOD omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  8. je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
  9. SHOPPING NETWORK OOD osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo, na zapisnik, pisno zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte.

 1. Drugo

SHOPPING NETWORK OOD si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na naši spletni strani.

Sofia, marec 2023